* Viitoitus, turvallisuus, väistäminen

Turvallisuus ja vastuut

 • Nykyisin on veneilyonnettumuuksissa usein liian suuri nopeus (vieläpä yhdistettynä ruorijuoppouteen) ratkaisevana tekijänä. Onnettomuuksia ja vastuita tarkastellaan kokonaisuuksina, ei ole itsetään selvää, että esim. oikelta tullut on oikeassa vaan, hänet voidaan tuomita syylliseksi, mikäli hän ei ole noudattanut tilanteen vaatimaa varovaisuutta ja ”hyviä merimiestapoja”. Lisäksi täytyy muistaa sellainen termi kuin aluksen päällikkyys, huviveneelläkin on päällikkö, ja hänen vastuunsa on aina suurempi kuin ”turistin” elikkä kyytiläisen.
  Aluksen päällikkö vastaa aluksen merikelpoisuudesta, varustuksesta, reitin valnnasta jne. Hän on velvollinen antamaan meriselityksen onnettomuuden sattuessa.

Viitoitus

Rovaniemen kaupungin sivuilla on reitistö peruskartalla. Pyrimme laittamaan kuvina ja karttoina sekä muutoinkin kertomaan alueemme erityisistä huomioon otettavista asioista sekä turvallisista reiteistä mukaville paikoille.

 • Alueella käytetään tällä hetkellä vain ns. lateraaliviittoja, jotka perustuvat veneen kulkuun nimelliskulkusuuntaan nähden.  Lateraalimerkit osoittavat nimelliskulkusuunnan mukaista väylän vasenta ja oikeaa reunaa. Nimelliskulkusuunta ilmoitetaan aina kartoissa ja purjehdusohjeissa.
  Viitoituksen nimelliskulkusuunta on joko kulkusuunta lähestyttäessä mereltä satamaa tai kuljettaessa latvavesiä kohden.  Rannikon suuntaisilla väylillä nimelliskulkusuunta on Suomenlahdella lännestä itään sekä Saaristomerellä ja Pohjanlahdella etelästä pohjoiseen. Mutta muistaa täytyy, että nimelliskulkusuunta saattaa kesken reittiä vaihtua sopivissa olosuhteissa.
  SIIS LYHYESTI: Kun ajat vastavirtaan (tai satamaan), jää vihreä oikealle ja punainen vasemmalle. Pois tullessa tietysti päinvastoin. Varminta on ajaa niiden välistä.
lateraalit-2
 • Karimerkki on merkki, joka asetetaan erillisen vaarakohteen päälle. Turvavesimerkki osoittaa, että kaikkialla merkin ympärillä, myöskin sen alla, on kulkukelpoista vettä. Tällaisella merkillä osoitetaan esimerkiksi väylän keskialuetta tai keskilinjaa.  Erikoismerkki osoittaa erityistä aluetta, laitetta tai olosuhdetta, jotka mainitaan kartoissa tai purjehdusohjeissa.
 • ”Sukeltaja vedessä” – lippu

sukeltaja

Väistäminen
 • Väistämissäännöt ovat veneilyssä hyvin pitkälti kuten liikenteessä: ajetaan oikealla – kohdattaessa vasemmalta tuleva väistää jne. Meidän olosuhteissa olemme kuitenkin usein vuolaasti virtaavassa vedessä, jolloin vastavirtaan nousevan on väistettävä myötävirtaan tulevaa, koska veneen ohjaaminen on helpompaa vastavirtaan pienelläkin nopudella. Tällaiset olosuhteet ovat erityisesti siltojen alla.
  Yleensäkin  olisi toisten veneilijöiden huomioon ottamiseen kiinnitettävä huomiota nykyistä enemmän.